Valg til kredsformand, næstformand samt kredsstyrelse

På Aalborg Lærerforenings generalforsamling den 21. marts 2024, skal der vælges kredsformand, næstformand, fem øvrige kredsstyrelsesmedlemmer samt suppleanter til kredsstyrelsen. Nedenstående har tilkendegivet at de er kandidater ifm. generalforsamlingen.

Kandidater til kredsformand:

Karsten Lynge Simonsen, genopstiller - se valgoplæg her

 

Kandidater til næstformand:

Jesper Vejergang, genopstiller - se valgoplæg her

 

Kandidater til kredsstyrelsen:

Birgitte Kjær, Sulsted Skole, opstiller

Jonas Guldbæk, Gl. Lindholm Skole, genopstiller - se valgoplæg her

Johnny Nielsen, Vejgaard Østre Skole, genopstiller - se valgoplæg her

Kristoffer Høyrup Sørensen, genopstiller - se valgoplæg her

Lotte Dahl-Vedel, PPR Aalborg, genopstiller - se valgoplæg her

Ulla Koch Sørensen, Nr. Uttrup Skole, genopstiller - se valgoplæg her

 

Kandidater til suppleant/kongresdelegeret:

Heidi Borleif Jansson, Skolekonsulent, stiller op

Kristina Terpling, Højvangskolen, genopstiller

Tilde Gammelgaard, Vejgaard Østre Skole, genopstiller

 

 

 

Emner

Målgruppe