Medlem

Lærernes Seniorklub

Lærernes Seniorklub, Kreds 153, er en selvstændig klub med socialt samvær, oplevelser og kulturelle indslag på programmet. Vi er et tilbud til alle medlemmer af Aalborg Lærerforening i fraktion 4 i Aalborg Kommune.

I løbet af et år har vi 5 oplevelses-/kultureftermiddage med sang, kaffebord og snak, en generalforsamling, en halv- og en heldagsudflugt og en julefrokost. Deltagerne betaler et beløb i forbindelse med udflugterne og julefrokosten, mens alle øvrige arrangementer er gratis.

Alle medlemmer som er registreret i pensionistfraktionen kan deltage i vores arrangementer. Der opkræves dog et kontingent på 100,- kr. for ægtefælle, som ønsker at deltage i arrangementerne og ikke kan optages som medlem. Medlemsberettigede, som har meldt sig ud, kan ikke optages som "ægtefælle". 

Ved at klikke på linket Kontingent/Indbetalinger til højre kan du se hvordan du indbetaler enten til vores konto eller via MobilePay.

Tilmelding generelt:

Tilmeldingsfrist ved hvert arrangement efter først-til-mølle-princippet.

Hvis du ikke er optaget, modtager du besked senest 3 dage før arrangementet.

På seniorudvalgets vegne

Per F. Johnsen  

Ring til en fra seniorudvalget og hør nærmere.
Indmeldelse sker hos kassereren.

Formand Doris S. Villumsen   98383840 - dorisvillumsen@gmail.com
Næstfmd. Flemming Østergaard  20923308 - flemmingos@gmail.com
Sekr. Pia Krogh  28933193 - piakrogh474@gmail.com
Kasserer Inger Bolander  53207725 - inger@bolanders.dk
Tek. koord. Per F. Johnsen  61334210 - perjohnsen@stofanet.dk
Menigt medlem Birte Johnsen  31425710 - birtejohnsen@gmail.com
Menigt medlem Jytte Nielsen  22166578 - jyttenielsen56@gmail.com