KS Referater

Der optages beslutningsreferat af kredsstyrelsesmøderne. Derudover afholdes der udvalgsmøder. Kredsstyrelsen orienterer fra disse på TR-møderne.