Vejledning til indberetning af refusion - TR/AMR m.fl

Aalborg Kommunes vejledning for indberetning af refusion ved frikøb fra Aalborg Lærerforening & DLF

Se vejledningen her

Emner

Målgruppe