Få AA20 forklaret på tre minutter

januar 2021 indgik Aalborg Lærerforening en ny lokal arbejdstidsaftale med Aalborg Kommunes Skoleforvaltning. Den hedder ”AA20” (udtales Dobbelt-A-20) og trådte i kraft pr. 1. august 2021

Aftalen bygger videre på et godt samarbejde med skoleforvaltningen, men det er også en aftale, som nu giver lærerne og børnehaveklasselederne nogle mere præcise rettigheder, som ikke kommer med den nationale A20-aftale.

I denne video har vi sat fokus på nogle centrale rettigheder i aftalen, som du som minimum bør kende.  

Link til video:  https://vimeo.com/586721552 

Du kan læse mere i selve aftalen eller drøfte den med din tillidsrepræsentant. 

Link til aftalen  

Har du spørgsmål e. lign. til AA20, så kontakt Aalborg Lærerforening eller tag fat i din tillidsrepræsentant.

Emner

Målgruppe