Medlem Kontingent

Kontingentoversigt

Gældende kontingent

(Beløbene er incl. bidrag til Danmarks Lærerforening). 

 

Fraktion 1 og 2: Lærere uden ledelsesfunktioner og børnehaveklasseledere

 

Fraktion 1+2

1.497 kr. pr. kvt.

 

 

Fraktion 4: Medlemmer på pension og efterløn 

 

Fraktion 4

1.236 kr. helårligt

 

 

Fraktion 6: Særlige medlemmer 

 

Fraktion 6

408 kr. pr. kvt.

 

Bemærk! Hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening har besluttet at indføre et startmedlemskab, som indebærer, at medlemmer (uden karens), der første gang indmeldes i foreningens fraktion 1 (lærere) eller fraktion 2 (børnehaveklasseledere), automatisk bevilges 50 % kontingentnedsættelse i de første 6 måneder af medlemskabet.

Læs mere om muligheder for kontingentnedsættelse på vores hjemmeside: http://www.kreds153.dk/medlem/kontingent