Arbejdsliv Løn og arbejdstid

Ansat i regionen

Aalborg Lærerforening kan indgå lokale aftaler om løn og arbejdstid med Region Nordjylland.

Derudover kan Aalborg Lærerforening i visse tilfælde indgå aftaler med Region Nordjylland om andre ansættelsesforhold end løn og arbejdstid. 

Et eksempel herpå er Rammeaftalen om skattebegunstigede personaletilbud, som du finder via linket til højre på denne side. Den giver mulighed for, at medarbejdere i Region Nordjylland - der er ansat i henhold til overenskomsten mellem Danmarks Lærerforening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn, inden for organisationens forhandlingsområde - kan indgå individuel aftale med Region Nordjylland om indkøb af skattebegunstigede personaletilbud, mod samtidig træk i bruttoløn. De enkelte personaletilbud fremgår af rammeaftalen.

Lokalaftaler - Region Nordjylland