Engangsbeløb til overenskomstansatte med ret til tjenestemandspension

Der er indgået aftaler om engangsbeløb til overenskomstansatte med ret til tjenestemandspension, der fortsætter i ansættelsen efter optjening af 37 års pensionsalder. Optjening af engangsbeløb træder i kraft fra 1. januar 2019, og der optjenes for hvert kvartals tjeneste efter den ansatte har optjent 37 års pensionsalder (efter 1. januar 2019)
Alle_125 2013 06 10 DLF 101

Det drejer sig kun om overenskomstansatte med ret til tjenestemandspension efter nedenstående regulativer:

  • Finansministeriets regulativ af 26. oktober 2004 pensionsordningen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningsskoler mv
  • Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler
  • Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen

Overenskomstansatte med ret til tjenestemandspension, der er i tjeneste efter det tidspunkt, hvor de har optjent 37 års pensionsalder, har ret til et engangsbeløb ved pensionering.

Engangsbeløbet udgør 15 % af den pensionsgivende løn på det løntrin, som pension bliver beregnet af, med de satser, der gælder på pensioneringstidspunktet.

Kvartal opgøres som de fire årlige kvartaler: januar-marts, april-juni, juli-september og oktober-december. Der medregnes eventuelt hele måneder, når 37 års pensionsalder er opnået før et kvartals påbegyndelse. Der medregnes ikke måneder ved fratrædelse efter et kvartals afslutning.

Eksempler på optjening af engangsbeløb foroverenskomstansatte med ret til tjenestemandspension:

 Eksempel 1: En overenskomstansatte med ret til tjenestemandspension har optjent 37 års pensionsalder den 1. marts 2019 og fratræder sin stilling den 31. december 2019. Ved beregningen af engangsbeløbet indgår således 3 fulde kvartaler (i alt 9 måneder) samt den ”løse” måned fra det kvartal, hvori tjenestemanden opnåede 37 års pensionsalder, dvs. 1 md for marts måned – i alt 10 måneder. Engangsbeløbet beregnes herefter som 10 gange 15 % af den pensionsgivende månedsløn på det løntrin, som pensionen beregnes på grundlag af.

Eksempel 2: En overenskomstansatte med ret til tjenestemandspension har optjent 37 års pensionsalder den 1. april 2019 og fratræder sin stilling den 1. november 2019. Den ansatte fratræder således inden udløbet af kvartalet, der løber fra oktober til og med december. Dette kvartal indgår derfor ikke ved beregningen af engangsbeløbet. Kvartalerne april-juni og juli-september indgår ved beregningen af engangsbeløbet. Engangsbeløbet beregnes herefter som 6 gange 15 % af den pensionsgivende månedsløn på det løntrin, som pensionen beregnes på grundlag af.

Eksempel 3: En overenskomstansatte med ret til tjenestemandspension har optjent 37 års pensionsalder 1. august 2018 og fratræder sin stilling 31. juli 2019. Aftalen træder i kraft 1. januar 2019, og den ansatte optjener derfor ikke engangsbeløb for perioden fra august til december 2018. Den ansatte fratræder sin stilling inden udløbet af kvartalet, der løber fra juli til og med september 2019. Dette kvartal indgår derfor ikke ved beregningen af engangsbeløb. Engangsbeløbet beregnes herefter som 6 gange 15 % af den pensionsgivende månedsløn på det løntrin, som pensionen beregnes på grundlag af.

Spørgsmål kan rettes til konsulent Martin Pihl Vikjær på telefon 60 43 50 52 eller e-mail: mavi@dlf.org

Med venlig hilsen

Aalborg Lærerforening  

Emner

Målgruppe